Fundacja Charytatywna

"POMÓŻMY UBOGIM"

w Bierach

 

Fundacja Pomóżmy Ubogim Biery

Myśl o powołaniu do istnienia Fundacji Charytatywnej pojawiła się w kontekście zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w 2007 roku. Świąteczna, a więc sporadyczna i prawie ładna pomoc, wydała się nam niczym wobec oceanu potrzeb. Postanowiliśmy powołać do istnienia fundację, która zajmie się pomocą dla najbardziej potrzebujących w ciągu całego roku. Dzięki ofiarności Fundatora i przy współdziałaniu Parafii NSPJ w Bierach mogliśmy podjąć procedurę rejestracji.

Fundacja Charytatywna przy Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bierach POMÓŻMY UBOGIM – została zarejestrowana 5 lutego 2008 roku pod numerem KRS 0000298573.

Od razu podjęliśmy naszą statutową działalność. Z tygodnia na tydzień rosła ilość rodzin, którym pomagamy materialnie odwiedzając je z darami żywnościowymi. Fundacja podjęła też finansowanie dożywiania dzieci w 2 szkołach i pomagała w szeregu wypadków losowych.

Dnia 20 sierpnia 2008 roku otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim Ofiarodawcom za pomoc jakiej udzielają naszym podopiecznym. Hojność Sponsorów Fundacji pozwoliła nam prowadzić działalność również w roku 2011, w którym, z powodów formalnych, nie mogliśmy otrzymywać 1% z podatku.

Rok 2012 rozpoczynamy obejmując pomocą 28 rodzin, 2 osoby samotne i 20 dzieci. Na możliwość otrzymywania pomocy czekają kolejne rodziny.

Rok 2014 - wrzesień rozpoczynamy w składzie nowego Zarządu. Potrzebujących przybywa - 31 rodzin (w tym 43 dzieci), 2 osoby samotne. Z całego serca dziękujemy za każde wsparcie.

Działania w roku 2014

Fundacja objęła pomocą w postaci paczek żywnościowych rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej ze względu na niskie dochody i w połączeniu z trudnościami wynikającymi z choroby czy koniecznością stałego leczenia. Osoby te zostały wytypowane po konsultacji z pracownikami opieki społecznej bądź proboszczami parafii, w których mieszkają, lub z dyrekcjami szkół. W ciągu roku było to od 29 do 32 rodzin i 2 osoby samotne. Pomoc żywnościowa przekazywana co miesiąc ma wartość do 250 zł dla wielodzietnej rodziny i do 140 zł dla osoby samotnej lub rodziny z jednym lub dwójką dzieci.

Kontynuowana jest pomoc w postaci posiłków dla dzieci. Do czerwca w dwóch szkołach, a od września w trzech. Tą drogą pomoc otrzymuje 10 osób z gminy Jasienica. Osoby zostały wytypowane przez dyrekcje szkół. Dwie osoby otrzymały pomoc w zakupie lekarstw.

Wszystkie środki wykorzystane w dotychczasowej działalności pochodziły od ofiarodawców indywidualnych i z 1% podatku.

Fundacja wspierana jest przez grono wolontariuszy: 13 kierowców dostarczających dary do podopiecznych, 4 osoby przygotowujące paczki żywnościowe i 3 osoby zajmujące się zaopatrzeniem.

Działania w roku 2015

Fundacja objęła opieką 30 rodzin, dostarczając im co miesiąc pomoc żywnościową. Paczki są zróżnicowane w zależności od liczby członków rodziny. Pokrywamy koszty obiadów dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świętoszówce, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy i Gimnazjum w Jasienicy, łącznie 10 uczniom.

Pomagamy w zakupie sprzętu medycznego i lekarstw dla osób trwale chorych.

Dzieci z rodzin objętych opieką fundacji w okresie od 16-07 do 29-02-2015 w liczbie 25 odpoczywały nad naszym morzem.

Dla 16 rodzin zostały przygotowane paczki "I Ty te Święta możesz uczynić radośniejsze".

Wszystko to jest możliwe dzięki głównemu fundatorowi, indywidualnym dobroczyńcom, wolontariuszom i Wam z odpisu 1% podatku który przekazaliście na rzecz naszej fundacji.  Dziękujemy za wasze serca

 

INFORMACJE

Biery 204

43-386 Świętoszówka

KRS: 0000298573

NIP: 9372555130

Konto:

BSK - 08 1050 1070 1000 0023 2663 2656