Fundacja Charytatywna

"POMÓŻMY UBOGIM"

w Bierach

 

Fundacja Pomóżmy Ubogim Biery

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE2

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE

Projekt pn. Synergia społeczna w Gminie Jasienica jest realizowany w partnerstwie przez następujące jednostki:

Lidera Projektu - Fundację Charytatywną przy Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa „POMÓŻMY UBOGIM” w Bierach oraz Partnera projektu -  Gminę Jasienica Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2016 r. do 30.09.2018 r. na terenie Gminy Jasienica.

Głównym celem projektu jest

-wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej

-60 mieszkańców i mieszkanek Gminy Jasienica, w tym 42 kobiet i 18 mężczyzn w okresie od 01.05.2016 r. do 30.09.2018 r.

ze szczególnym uwzględnieniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób

z niepełnosprawnościami sprzężonymi w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia będące wynikową przeprowadzonej szczegółowej analizy i diagnozy potrzeb osób objętych wsparciem.

Informacje o projekcie oraz o zamówieniach w ramach projektu dostępne są na stronie: www.synergiaspoleczna.eu

 

 

INFORMACJE

Biery 204

43-386 Świętoszówka

KRS: 0000298573

NIP: 9372555130

Konto:

BSK - 08 1050 1070 1000 0023 2663 2656