Fundacja Charytatywna

"POMÓŻMY UBOGIM"

w Bierach

 

Fundacja Pomóżmy Ubogim Biery

Drukuj PDF

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI CHARYTATYWNEJ PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA „POMÓŻMY UBOGIM” W BIERACH

ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.

W 2009 roku Fundacja prowadziła działalność statutową na rzecz osób ubogich zgodnie z założonymi celami, którymi są:

a. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej

b. wspieranie postaw samodzielnego wychodzenia z ubóstwa

c. pomoc dzieciom i młodzieży uzdolnionej a pochodzącej z rodzin ubogich w zdobyciu wykształcenia i zawodu

d. organizacja wypoczynku dla dzieci ze środowisk patologicznych i ubogich

e. wspieranie działań przeciwdziałających patologiom wśród dzieci i młodzieży

f. wspieranie działań organizacji i instytucji zajmujących się działalnością na rzecz ubogich

g. pomoc materialna w sytuacjach losowych,

 

Fundacja podjęła wymienione niżej działania.

Objęto pomocą żywnościową, przekazywaną co miesiąc, rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Rodziny zostały wytypowane przy współpracy z pracownikami opieki społecznej, dyrektorami szkół i proboszczami parafii, w których zamieszkują. W ciągu roku było to od 23 do 28 rodzin, które co miesiąc otrzymywały pomoc żywnościową o wartości 200 zł. Łącznie w tej formie udzielono pomocy 303 razy. Wobec 2 rodzin zakończono pomoc a rozpoczęto dla 6.

Fundowano, co miesiąc (bez lipca i sierpnia), posiłki dla 10 dzieci ze szkół podstawowych w Świętoszówce i Jasienicy. Dzieci zostały wytypowane przez dyrekcje szkół.

Staraniem Fundacji zapewniono 10-ciodniowy wypoczynek w Bieszczadach, dla 3 dzieci z rodzin objętych opieką fundacji.

Wszystkie środki wykorzystane w dotychczasowej działalności pochodziły od ofiarodawców indywidualnych oraz po raz pierwszy z 1% podatku przekazanego przez podatników.

Fundacja wspierana jest przez grono wolontariuszy: 10 kierowców dostarczających dary do podopiecznych; 4 osoby przygotowujące paczki żywnościowe i 3 osoby zajmujące się zaopatrzeniem.

 

INFORMACJE

Biery 204

43-386 Świętoszówka

KRS: 0000298573

NIP: 9372555130

Konto:

BSK - 08 1050 1070 1000 0023 2663 2656