Nasza Fundacja „Pomóżmy Ubogim’’ przyjęła jako cel swojego działania pomoc rodzinom i osobom będącym  w trudnej sytuacji materialnej ze względu na niskie dochody, w połączeniu z trudnościami wynikającymi z choroby czy koniecznością stałego leczenia lub klęskami życiowymi.

 

Osoby te zostały wybrane po konsultacji z pracownikami Opieki Społecznej bądź proboszczami parafii, w których zamieszkują lub z dyrekcjami szkół. W ciągu roku wsparciem objęto łącznie 95 osób, które otrzymały paczki żywnościowe lub pomoc w zakresie zakupu lekarstw i  rehabilitacji ,czy sprzętu medycznego. 

 

Ponadto realizowany był Projekt:  „Synergia społeczna w Gminie Jasienica, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Programem objęte były osoby z naszej Gminy wskazane przez Opiekę Społeczną.

 

W ilość 30 uczestników,  którzy brali udział w różnych warsztatach i zajęciach kulinarnych, z trenerem pracy, twórczych ,językowych ,komputerowych i rehabilitacyjnych. W ramach tego programu budynek katechetyczny został wyposażony w meble kuchenne i do innych pomieszczeń , zestawy komputerowe z dostępem do internetu ,drukarki ,kserokopiarka ,sprzet rehabilitacyjny na kwote ponad 120 000zł.Ponadto jedna z kondygnacji została wyremontowana ,łącznie z łazienką i klatką  schodową ta boczną na kwotę 54000zł.

 

Projekt ten zakończył się we wrześniu tego roku .a od listopada tego roku realizowany jest nowy projekt :Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów. Biorą w nim udział seniorzy z naszej gminy  wyznaczeni przez opiekę społeczną. Zajęcia odbywa się od poniedziałku do piątku każdego tygodnia.

 

Nasza Fundacja realizuje Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z  Caritas, którym objętych jest71 osób. W tym roku w ramach :I ty te Świeta możesz uczynić radośniejsze :dary ,które zostały złożone przez Was zostały dostarczone do Caritas i wysłane na Ukrainę i na Bliski Wschód.

 

Dziękuję Księdzu Proboszczowi, Zarządowi, wszystkim Wolontariuszom ,którzy pakują i rozwożą paczki  i wszystkim za współpracę.

Dziękuję Wszystkim, którzy przekazali 1% odpisu z podatku, indywidualnym ofiarodawcą i głównemu sponsorowi.

Dziękuję za wielkie serce każdego z Was!

           

            Wszystkie środki wykorzystane w dotychczasowej działalności pochodziły od ofiarodawców indywidualnych i z 1% z podatku 

 

Fundacja wspierana jest przez grono wolontariuszy: 12 kierowców dostarczających dary do podopiecznych;(w zależności od potrzeb) 5 osób przygotowujących paczki żywnościowe i 4 osoby zajmujące się zaopatrzeniem .Artykuły żywnościowe dostarczane są w dniu przygotowania paczek i w tym samym dniu lub następnym dostarczane potrzebującym.


Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą przeznaczyć 1% z podatku na rzecz pomocy naszym podopiecznym.
Wesprzyj nas

Fundacja Pomóżmy ubogim w Bierach

 

Adres:
Biery 204
43-386 Świętoszówka
KRS: 0000298573
NIP: 9372555130
Konto: BSK-08 1050 1070 1000 0023 2663 2656

 

Ewa Pyka 
tel. +48 694 812 088
ewapyka@poczta.onet.pl
 
ks. Dariusz Suchy
tel. +48 601 529 128