SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI CHARYTATYWNEJ PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA „POMÓŻMY UBOGIM” W BIERACH

 

Nasza Fundacja „Pomóżmy Ubogim’’ pomaga rodzinom i osobom będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na niskie dochody oraz sytuacji życiowej (choroba, klęski żywiołowe ).

 

W 2020 roku wsparciem objęto  102 osoby, które otrzymały paczki żywnościowe i 3 osoby które otrzymały pomoc w zakresie zakupu lekarstw.  

 

Ponadto :Projekt: Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów w Gminie Jasienica, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Programem objęte było 20 osób z naszej gminy wskazanych przez opiekę społeczną. Seniorzy brali udział w różnych warsztatach, zajęciach i spotkaniach z lekarzem geriatrią, dietetykiem, psychologiem, rehabilitantem które odbywały się od poniedziałku do piątku każdego tygodnia. Były również wycieczki do wadowic do Chlebowej Chaty. Okres pandemii zawiesił zajęcia w budynku ale seniorzy nie zostali bez opieki, była codzienna teleopieka, usługi opiekuńcze z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa, cykliczne paczki żywnościowe. W budynku katechetycznym zostały wyremontowane kolejne pomieszczenia, w piwnicy wymieniono drzwi, wypłytkowanotoalety, pomalowano ściany oraz wyczyszczono i pomalowano płot. Systematycznie opłacane były media i opał.

 

Nasza Fundacja realizuje nadal: Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z  Caritas, którym objętych było 25 osób z naszej gminy.

 

W tym roku nie braliśmy udziału w akcji „I ty te Święta możesz uczynić radośniejsze,ze względu na pandemie .Bierzemy udział w różnych  małych akcjach pomocy np. jakaś lodówka ,meble ,piece itp.

 

Dziękuję Księdzu Proboszczowi Dariuszowi ,który chętnie włączył się do współpracy,całemu Zarządowi, wszystkim Wolontariuszom, którzy pakują i rozwożą paczki do podopiecznych i wszystkim za współpracę.

 

Dziękuję Tym, którzy przekazali 1% odpisu z podatku ,prosimy o zaś, indywidualnym ofiarodawcą i głównemu fundatorowi. Dzięki temu możemy to robić.

 

Dziękuję za wielkie serce każdego z Was! Ewa Pyka


Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą przeznaczyć 1% z podatku na rzecz pomocy naszym podopiecznym.
Wesprzyj nas

Fundacja Pomóżmy ubogim w Bierach

 

Adres:
Biery 204
43-386 Świętoszówka
KRS: 0000298573
NIP: 9372555130
Konto: BSK-08 1050 1070 1000 0023 2663 2656

 

Ewa Pyka 
tel. +48 694 812 088
ewapyka@poczta.onet.pl
 
ks. Dariusz Suchy
tel. +48 601 529 128

Copyright 2024 @ Raster Media Dominik Piotrowski