SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI CHARYTATYWNEJ PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA „POMÓŻMY UBOGIM” W BIERACH

 

Nasza Fundacja „Pomóżmy Ubogim’’ pomaga rodzinom i osobom będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na niskie dochody oraz sytuacji życiowej (choroba, klęski żywiołowe ).

 

W 2018 roku wsparciem objęto łącznie 98 osób, które otrzymały paczki żywnościowe lub pomoc w zakresie zakupu lekarstw i rehabilitacji .  

Ponadto realizowany był i jest nadal: Projekt: Synergia społeczna wskoordynowanym systemie wsparcia seniorów w Gminie Jasienica, który jestwspółfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Programem objęte 24 osoby z naszej Gminy wskazane przez Opiekę Społeczną.

 

Seniorzy brali i biora oni udział w różnych warsztatach i zajęciach ,które odbywały się w budynku katechetycznym od poniedziałku do piątku każdego tygodnia. W ramach tego programu w budynku katechetycznym zostały wyremontowane kolejne pomieszczenia,iwyposażone w nowe meble i brakujące naczynia i sprzet rehabilitacyjny oraz opał.

 

Nasza Fundacja realizuje Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z  Caritas, którym objętych jest71 osób.

 

W tym roku w ramach akcji „I ty te Święta możesz uczynić radośniejsze”, dary które zostały złożone przez Was zostały dostarczone do Caritas i wysłane na Ukrainę i na Bliski Wschód .

 

Dziękuję Księdzu Proboszczowi, całemu Zarządowi, wszystkim Wolontariuszom, którzy pakują i rozwożą paczki do podopiecznych i wszystkim za współpracę.

 

Dziękuję Wszystkim, którzy przekazali 1% odpisu z podatku, indywidualnym ofiarodawcą i głównemu fundatorowi.

 

Dziękuję za wielkie serce każdego z Was!


Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą przeznaczyć 1% z podatku na rzecz pomocy naszym podopiecznym.
Wesprzyj nas

Fundacja Pomóżmy ubogim w Bierach

 

Adres:
Biery 204
43-386 Świętoszówka
KRS: 0000298573
NIP: 9372555130
Konto: BSK-08 1050 1070 1000 0023 2663 2656

 

Ewa Pyka 
tel. +48 694 812 088
ewapyka@poczta.onet.pl
 
ks. Dariusz Suchy
tel. +48 601 529 128