SPRAWOZDANIE 2022

 

Nasza Fundacja „Pomóżmy Ubogim’’ pomaga rodzinom i osobom samotnym w trudnej sytuacji materialnej ze względu na niskie dochody oraz trudnej  sytuacji życiowej (choroba, klęski żywiołowe ).  

 

W 2022 roku wsparciem objęto  57 osob, które otrzymały paczki żywnościowe raz w miesiącu i 3 osoby które otrzymały pomoc w zakresie zakupu lekarstw . 

 

Ponadto :Projekt  „Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów w Gminie Jasienica ,który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest zawieszony do listopada 2023 roku  ze względu braków srodków finansowych , które Urząd Marszałkowski  przesunął na pandemie . Programem objęci seniorzy zostali w domach lub w innych  placówkach ,które zapewniają opiekę. .Systematycznie opłacane sa media i opał. Osoby ,które potrafią chętnie włączają się w pomoc w pracach porządkowych w domu katechetycznym. Współpracujemy  z Opieką Społeczną w Jasienicy i w Jaworzu.

 

Nasza Fundacja realizuje nadal: Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z  Caritas, którym objętych było 11 rodzin z Bier a z Jaworza 23 rodziny ,łacznie81 osob. osób z naszej gminy i gminy Jaworze.

 

W tym roku nie braliśmy udziału w  akcji „I ty te Święta możesz uczynić radośniejsze” ,ze względu na systematyczne wsparcie rodzin ze wskazaniem z Ukrainy .Bierzemy udział w różnych  małych akcjach pomocy np. jakaś lodówka ,meble ,piece itp. .jest taka potrzeba.

 

Dziękuję Księdzu Proboszczowi Dariuszowi ,który chętnie włączył się do współpracy ,całemu Zarządowi, wszystkim Wolontariuszom, którzy pakują i rozwożą paczki do podopiecznych  i wszystkim za współpracę.

 

Dziękuję Tym, którzy przekazali 1% odpisu z podatku ,prosimy o zaś, indywidualnym ofiarodawcą i głównemu fundatorowi. Dzięki temu możemy to robić.

 

Dziękuję za wielkie serce każdego z Was!

 


Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą przeznaczyć 1% z podatku na rzecz pomocy naszym podopiecznym.
Wesprzyj nas

Fundacja Pomóżmy ubogim w Bierach

 

Adres:
Biery 204
43-386 Świętoszówka
KRS: 0000298573
NIP: 9372555130
Konto: BSK-08 1050 1070 1000 0023 2663 2656

 

Ewa Pyka 
tel. +48 694 812 088
ewapyka@poczta.onet.pl
 
ks. Dariusz Suchy
tel. +48 601 529 128

Copyright 2023 @ Raster Media Dominik Piotrowski